Tuesday, November 13, 2012

LATIHAN

AKTIVITI KUMPULAN

Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Tandakan ( / ) pada petak yang sesuai.
   


No comments:

teka-teki

Play time now!